Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada Sanitarni i fitosanitarni zahtjevi


TLM Zahtjevi

Zahtjev za sanitarni pregled

Modul se koristi za kreiranje obrasca zahtjeva za sanitarni pregled. Uvoznik prehrambenih proizvoda ili predmeta i tvari koje dolaze u kontakt s hranom mora u vrijeme podnošenja carinske deklaracije za uvoz podnijeti nadležnom graničnom sanitarnom inspektoru zahtjev za inspekciju pošiljke koju uvozi kako bi se utvrdila njezina zdravstvena ispravnost. Podaci za pripremu obrasca mogu se preuzeti iz drugih modula, poput AIS modula.

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i GSI putem web servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje dokumenta
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka iz AIS dokumenta
 • Povezan na pozicijsku mapu
Zahtjev za fitosanitarni pregled

Modul se koristi za izradu obrasca kojim se zahtijeva fitosanitarni pregled. Pošiljke biljaka, biljnih proizvoda i drugih kontroliranih predmeta koje se uvoze moraju biti službeno pregledane i popraćene izvornom fitosanitarnom potvrdom. Podaci za pripremu obrasca mogu se preuzeti iz drugih modula, npr. AIS modula.

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje dokumenta
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka iz AIS dokumenta
 • Povezan na pozicijsku mapu