Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada NCTS

NCTS - New Computerised Transit System - Provoz

Uključeni svi potrebni postupci (T1, T2) i moduli (primitak, otprema) koji se mogu koristiti kod provoza robe. Omogućen je prijenos podataka između modula, kako bi se isti mogli prenijeti lako i logično u sljedeći potrebni modul/korak.

Što je NCTS?

NCTS je kratica za novi kompjuterizirani provozni sustav. NCTS je bio prvi od (tada) novih carinskih postupaka koji su dočekali RH kako se bližio ulazak u EU. RH ga je počela primjenjivati na nacionalnoj razini 01.08.2011., a na razini EU od 01.07.2012. Riječ je o informatiziranom sustavu koji se temelji se na razmjeni podataka u obliku elektroničkih poruka između gospodarstvenika, carinskih ureda otpreme (gdje se otvara provozni postupak) i odredišnih carinskih ureda (gdje se završava postupak provoza), omogućujući nadzor nad dovršenjem provoznih postupaka. NCTS također uključuje potrebne setove sigurnosnih i zaštitnih podataka.

NCTS se primjenjuje u svim zemljama članicama Europske unije i EFTA-e (svih zemalja potpisnica konvencije o provoznom postupku) kako bi se pojednostavila carinska procedura, ubrzala i olakšala provedba prijevoznog postupka, prekograničnog prometa i protoka robe te na taj način olakšala trgovina. i sustava članica Europske unije.

Postupak provoza

Zajedničkim provoznim postupkom omogućuje se obustava carinskih i trošarinskih pristojbi, PDV-a i ostalih davanja na robu tijekom njezina kretanja od otpremnog do odredišnog carinskog ureda.

 • Postupkom vanjskog provoza T1 obuhvaćeno je kretanje robe koja nije roba Unije i obustavljene su mjere koje su obično primjenjive na takvu robu pri uvozu.
 • Postupkom unutarnjeg provoza T2 obuhvaćeno je kretanje robe Unije i obustavljene su mjere koje su obično primjenjive na takvu robu pri uvozu u zemlju zajedničkog provoza.

Anada NCTS

Anada NCTS modul provjereno je rješenje koje već dugi niz godina ispunjava sve zahtjeve naših zadovoljnih korisnika. Naši korisnici pomoću TLM NCTS modula prvi su uspješno poslali NCTS deklaraciju u G2B sustav - servis CURH za zaprimanje elektroničkih poruka gospodarstvenika RH 01.08.2011. godine.

TLM NCTS

Modul NCTS Primitak

modul NCTS primitak je računalni sustav za potporu provoznom procesu dolaska (primitka), namijenjen je završetku provoznog postupka u odredišnoj carinskoj ispostavi i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B). Ovaj sustav omogućuje brže provođenje postupaka, brže oslobađanje garancija, brže kretanje robe, smanjenje troškova i bolju zaštitu od zloupotrebe.

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka prilagođen primitku/dolasku
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje dokumenata
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Implementirana provjera statusa deklaracija iz NCTS sustava CURH
 • Povezan na pozicijsku mapu
Modul NCTS Otprema

modul NCTS otprema je računalni sustav za potporu provoznom procesu otpreme, namijenjen je stavljenju robe u postupk provoza na otpremnoj carinskoj ispostavi i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B).

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka prilagođen otpremi
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Prijenos podataka iz „vanjskih“ sustava (npr. ERP)
 • Automatska prilagodba unosnih polja prilikom unošenja podataka npr. iznos, broj, godina..
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje dokumenata
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Implementirana provjera statusa deklaracija iz NCTS sustava CURH
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka u npr. CMR
 • Povezan na pozicijsku mapu