Zatvori
Menu
TLM - Rješenje za Intrastat izvještavanje

Anada Intrastat

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU) koji je u primjeni od 1993. kad je uspostavljeno jedinstveno tržište i kad su uklonjene fizičke granice između zemalja članica.

Što je Intrastat?

IntrastatLogo

Intrastat je informacijski sustav prikupljanja službenih statističkih podataka o robnoj razmjeni između država članica EU-a. Uveden je 1993. kao posljedica uvođenja jedinstvenoga gospodarskog tržišta EU-a, nakon što su ukinute carinske formalnosti pri trgovini robom unutar Unije. Naime, u skladu sa zakonodavstvom EU-a, teritorij svih država članica Unije smatra se jedinstvenim carinskim teritorijem EU-a (tzv. Carinska unija) te je fizičko kretanje robe između zemalja članica EU-a slobodno i bez carinskog nadzora.

Ulaskom u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013., Republika Hrvatska postala je njezina punopravna članica te je od tog dana robna razmjena između RH i drugih država članica EU-a također oslobođena svih carinskih formalnosti. Legislativom EU-a propisan je zakonodavni okvir obvezan za sve države članice EUa, čime je sustav službene EU-ove statistike o robnoj razmjeni s inozemstvom podijeljen u dva dijela:

EXTRASTAT – statistički informacijski sustav koji evidentira podatke o robnoj razmjeni s državama nečlanicama EU-a. Svaka država članica EU-a ima svoj nacionalni Extrastat sustav. Extrastat je automatiziran, što znači da podatke o robi preuzima izravno iz e-carinskih deklaracija.

INTRASTAT – statistički informacijski sustav koji evidentira podatke o robnoj razmjeni isključivo s državama članicama EU-a. Svaka država članica EU-a ima svoj nacionalni Intrastat sustav. Intrastat nije automatiziran, stoga podatke o robi moraju dostavljati gospodarstvenici koji obavljaju robnu razmjenu na teritoriju EU-a elektroničkim putem u propisanom formatu statističkog Intrastat obrasca. Svaka država članica EU-a ima obvezu svoje nacionalne statističke podatke iz Extrastat i Intrastat sustava dostavljati Eurostatu, Statističkom uredu EU-a, koji djeluje u okviru Europske komisije.

Tko je obveznik Intrastata?

Svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj koji zadovoljavaju sljedeća tri uvjeta:

1. Registrirani su za potrebe PDV-a u Hrvatskoj, što znači da imaju hrvatski PDV ID broj, bez obzira na to imaju li sjedište unutar ili izvan Hrvatske (rezidenti i nerezidenti).

2. Obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU-a, pri čemu pojam “robna razmjena unutar EU-a“ uključuje svu robu koja se fizički transportira iz Hrvatske u druge države članice EU-a i svu robu koja se fizički transportira iz drugih članica EU-a u Hrvatsku bez obzira na vrstu transakcije (npr. kupnja/prodaja robe, slanje/primanje robe na oplemenjivanje, povrati robe, premještanje vlastite robe, slanje/primanje robe na konsignaciju, donacije, robu koja je predmet leasinga itd.).

3. Prešli su godišnji prag ulaska u Intrastat sustav koji propisuje DZS jedanput godišnje, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca jedne kalendarske godine. Gospodarstvenici zbrajaju vrijednosti robne razmjene unutar EU-a koju su ostvarili od siječnja nadalje po pojedinome trgovinskom toku te postaju obveznici Intrastata u onome kalendarskome mjesecu u kojem je prijeđen prag ulaska u Intrastat sustav.

Anada Intrastat

Uspješno smo sudjelovali u pilot projektu 2011. godine pružajući alate i podršku tvrtkama za podnošenje izvještaja. Naša aplikacija za Intrastat može preuzeti podatke za izvještaj iz Vaših ERPova (Vaših sustava za poslovanje - knjigovodstvo, npr. SAP, Navision...) te kroz našu Intrastat aplikaciju možete riješiti slanje Intrastat izvještaja u par klikova mišem.

ANADA INTRASTAT

Anada Intrastat

Intrastat modul dio je TLM aplikacije i namjenjen je izradi statističkih izvještaja robne razmjene unutar EU i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B). Modul podržava oba trgovinska toka robe (primitak i otprema) koji podrazumijevaju fizički transport robe iz Hrvatske u drugu državu članicu EU-a (RH otprema robu) i iz druge članice EU u Hrvatsku (RH prima robu).

...

Ukratko:

Anada Intrastat će prilikom preuzimanja podataka iz Vašeg sustava (ili nakon ručnog unosa) automatski razvrstati podatke unutar izvještaja te provjeriti sve vrijednosti (tarifu, paritet prema vrsti intrastat obrasca (primitak ili otprema) i mjestu pariteta te državi u koju šaljete ili iz koje primate robu...) te Vas upozoriti na eventualne pogreške. Podatke možete unositi zbirno ili za svaku fakturu zasebno (omogućuje lakšu reviziju i kontrolu u slučaju pogreške). Možete za svaku Intrastat poruku/obrazac vidjeti u kojem statusu se nalazi (je li zaprimljena od strane DZS ili odbijena te naknadno ocijenjena točnost podataka.

Prilikom unosa aplikacija Vas upozorava za pogrešno unesene podatke (sintaksa) (podaci se, naravno, mogu i naknadno mijenjati te unositi i ručno) naša aplikacija će automatski, prema određenim zadanim uvjetima (po paritetu, vrsti prijevoza, vrsti posla...), te je na Vama još samo da odaberete gumb za slanje na G2B servis CURH - sustav za prihvat podataka u koji se dostavljaju Intrastat izvještaji.

Glavne značajke:

 • primitak i otprema u istom modulu
 • filtriranje podataka na ekranu po bilo kojem stupcu (toku robe - primitak ili otprema, izvještajnoj jedinici, paritetu...
 • unos stavki fakture koje se na osnovi propisanih pravila sumiraju u imenovanja (Intrastat stavke)
 • automatska izrada Intrastat poruke (dokumenta) iz više ulaznih dokumenata (faktura)
 • razdioba vrijednosti (masa, troškovi...) i priloga po stavkama (svim ili odabranim) za brže i učinkovitije poslovanje
 • integrirani svi potrebni šifarnici
 • integrirani nacionalni carinski šifarnici
 • integrirane Tečajne liste (carinske, intrastat, HNB)
 • automatsko preračunavanje između različitih valuta
 • automatika ažuriranja carinskih šifarnika, Taric-a, tečajnih lista
 • integrirani propisani ispisi
 • razni dodatni pregledi i izvještaji
 • računalna izmjena podataka sa DZS (preko G2B) korištenjem propisanih poruka (xml datoteka)
 • kloniranje dokumenata

Prijenos podataka u Intrastat:

 • automatiziran prijenos podataka => integracija sa Vašim ERP-om
 • mogućnost dohvata podataka iz bilo kakve datoteke (CSV, EXCEL, XML, JSON...
 • mogućnost dohvata podataka direktno iz baze ili preko određenih servisa
 • integrirane formalne i strukturne kontrole
 • formiranje "Intrastat stavaka" prema zadanim filterima
 • moguća vrlo jednostavna dorada nakon prijenosa u samom modulu
 • prijenos na način jedna faktura u jedan IS dokument
 • prijenos na način "n" faktura u jedan IS dokument