Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada CMR

Standardni tovarni dokument - CMR

Što je CMR?

CMR Konvencija (puni naziv Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe) je konvencija Ujedinjenih naroda koja je potpisana u Ženevi 19. svibnja 1956. Odnosi se na različita pravna pitanja koja se odnose na cestovni prijevoz tereta. Ratificirala ga je većina europskih država (Od rujna 2019. ukupno 45 država).

Na temelju CMR konvencije, Međunarodna unija cestovnog prometa (IRU) razvila je standardni tovarni dokument CMR. CMR je tovarni list sa standardnim setom uvjeta prijevoza i odgovornosti, koji zamjenjuje uvjete i odredbe pojedinih poduzeća. CMR potvrđuje dvije stvari: da je prijevoznik (tj. tvrtka za prijevoz tereta na cesti) primio robu i da između trgovca i prijevoznika postoji ugovor o prijevozu.

Za razliku od teretnice, CMR nije dokument o vlasništvu niti deklaracija, iako ga neke države smatraju takvim. CMR ne daje nužno njenom vlasniku i / ili prijevozniku prava vlasništva ili posjedovanja robe, iako je uključeno i neko osiguranje.

Mora se uzeti u obzir da će prijevoznik biti odgovoran za gubitak, oštećenje ili kašnjenje u isporuci do isporuke robe, dok će pošiljatelj biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili predrasudu koji prijevoznik može pretrpjeti kao rezultat netočnosti podataka koji su navedeni u CMR dokumentu.

CMR nije točno definiran, ali između ostaloga mora sadržavati:

  • datum i mjesto "nastajanja" CMR dokumenta
  • naziv i adresu pošiljatelja, prijevoznika i primatelja
  • opis robe i opis pakiranja- to bi trebalo biti prihvatljivo i za pošiljatelja i za primatelja (međutim, iz sigurnosnih razloga ne želite da prijevoznik uvijek može prepoznati vrijednu robu)
  • bruto masu robe

CMR kratica

CMR je kratica za francuski naziv konvencije: Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route.

TLM CMR

Modul CMR

CMR modul koristi se za izradu prijevoznog dokumenta za cestovni prijevoz. CMR dokument predstavlja ugovor o prijevozu između pošiljatelja i prijevoznika za prijevoz robe, a služi i kao dokaz o isporuci pošiljke, kao faktura za troškove prijevoza, pismena uputstva prijevozniku za pravilno rukovanje pošiljkom ... Modul CMR omogućuje ispis na kupljeni obrazac - pisanje u "prednacrtane" kućice (u slučaju, npr., da prijevoznik već ima ovjeren primjerak, ali ne popunjen) ili ispis na prazan A4 papir, kako Vam više odgovara.

Glavne značajke:

  • Pojednostavljen upis podataka prilagođen CMR dokumentu
  • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
  • Kloniranje dokumenata
  • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
  • Prijenos podataka iz drugih modula (npr. iz AES modula)
  • Povezan na pozicijsku mapu