Zatvori
Menu

CANFIS UGS -Fiskalne blagajne za ugostitelje

ANADA CANFIS UGS

Jedinstveno rješenje za ugostitelje i fiskalizaciju koje se prilagođava Vašim potrebama

Što je Canfis UGS?

Canfis UGS (UGS označava UGostitelji - Serverska edicija) je naše novo rješenje za fiskalnu blagajnu za ugostitelje. Namijenjeno je svima koji imaju potrebu za fiskalnom blagajnom u ugostiteljstvu i napravljeno je s ciljem da korištenje bude maksimalno pojednostavljeno. Canfis UGS je troslojni sustav i sastoji se od baze podataka (SQL) serverske komponente i klijenta.

Postoji nekoliko načina instalacija samih sustava:

 • Sve tri komponente instalirane na jednom računalu
 • Svaka komponenta na svojem računalu (jedan server, jedna baza i neograničen broj klijenata)
 • Serverska komponenta i baza podataka na jednom računalu dok se klijenti instaliraju na računalima krajnjih korisnika (npr. deklaranata)
 • Hosting serverske komponente i baze podataka u Anada Cloud Okolini, dok bi kod vas bili instalirani samo klijenti

Od samog početka zamišljen kao moderan i apsolutno skalabilan sustav, Canfis UGS će rasti zajedno s Vašim potrebama!

Glavne značajke Canfis UGS sustava:

 • Maksimalno pojednostavljeno otkucavanje artikla (tipkovnica, miš, touchscreen, barkod čitač)
 • Neograničeni broj lokacija, naplatnih uređaja, artikala, računa...
 • Već ugrađeni svi mogući pregledi i izvještaji (za zaključak dana, knjigovodstvo, centralu,
 • Praćenje svega sa jednog mjesta (sve lokacije i naplatni uređaji povezani u jedan sustav)
 • Mogućnost detaljnog postavljanja korisničkih prava (što koji korisnik smije odnosno ne smije unutar aplikacije)
 • Automatsko preuzimanje novih verzija i ažuriranja s našeg servera
 • Mogućnost backupa podataka u CLOUD, ili na neku drugu lokaciju
 • Automatska obrada na kraju godine

Početni ekran Canfis UGS sustava

Na početnom ekranu možete ući u backoffice, blagajnu, možete promijeniti operatera i/ili smjenu, zadati polog, pregledati sve račune u odabranom periodu, pregledati promete po danima, artiklima iznosima, stanje zaliha...

CANFIS UGS

Modul Blagajna

Moderno sučelje iza maksimalne jednostavnosti korištenja skriva jako puno mogućnosti. Otkucajte artikl dodirom prsta, tipkovnicom i/ili mišem ili pomoću barkod čitača, napravite zaključak dana jednim dodirom ili pustite aplikaciju da to radi za Vas...

Canfis UGO - Blagajna

Glavne značajke:

 • Na ekranu osjetljivom na dodir odaberite grupu artikala te unutar iste odaberite artikl koji želite
 • Jednostavno odaberite najčešće artikle i spremite ih u grupu "TOP ARTIKLI" koliko god puta želite u danu bez izlaska iz blagajne
 • Otkucavanje artikla tipkovnicom: unesite količinu pa šifru artikla (ili odaberite artikl sa liste svih artikala u toj poslovnici)
 • Praćenje narudžbi po stolovima - neograničeni broj stolova i svakom stolu možete zadati naziv ili ostaviti broj - svi podaci se spremaju u bazu tako da i nakon eventualnog gašenja računala svi podaci ostaju zabilježeni
 • Pokriveni svi mogući tipovi plaćanja (gotovina, kartice (sa razradom), kombinacija nekoliko tipova plaćanja na jednom računu...
 • Trenutno osvježavanje liste artikala na blagajni (ako npr. u centrali dodaju novi artikl ili promjene cijenu na postojećem)
 • Automatska naknadna fiskalizacija neposlanih računa
 • Mogućnost zadavanja pisača (odabir s liste) i ispis na bilo koji format papira (POS 57mm, POS 80mm, A5, A4...)
 • Jednostavno storniranje kompletnog računa ili određenih stavki
 • Mogućnost kopiranja stavki s nekog drugog računa
Pregled računa i pregledi prometa

Jednostavno pristupite ekranu sa listom svih računa i ekranu sa pregledima prometa i grafovima kretanja istog u periodu po smjeni, po blagajni, ukupno...

Canfis UGO - Pregledi

Na listi računa možete:

 • Dohvatiti sve račune ili račune u odabranom periodu
 • Filtrirati podatke po datumu, po smjeni, naplatnom uređaju, po iznosu, blagajniku, tipu plaćanja...
 • Spremiti filtriranu listu u excel formatu (XLS i XLSX)
 • Računi bez JIR broja označeni crveno
 • Ispisati duplikat računa i/ili ga spremiti kao PDF dokument
 • Stornirati kompletan odabrani račun
 • Kopirati stavke odabranog računa na blagajnu (kao da su ponovno otkucane)

Na pregledima možete pogledati:

 • Zaključak blagajne po smjeni, tipu plaćanja i blagajni
 • Izlaz artikala po cijeni ili broju komada
 • Promete po danu
 • Promete po blagajniku
 • Stanje na skladuištu i izlaz artikala - listu zaliha...
 • Svi pregledi imaju pripadajući jedan ili više grafova, zadavanje perioda za pregled, mogućnost filtriranja po blagajni (ukoliko ih je više) ili sumarnog prikaza i spremanje tablice u excel.
Backoffice - Modul Skladišno poslovanje

Na jednom mjestu jednostavno upravljajte odabranom poslovnicom. Definirajte artikle, izradite kalkulacije, otpise, etikete...

Canfis UGO - Skladište

Glavne značajke:

 • Kalkulacije, otpisi, zapisnici o promjeni cijena...
 • Artikli za zadanu poslovnicu
 • Zadavanje doza za određeni artikl (npr. 0,03 0,05...
 • Zadavanje artikala s normativom
 • Zadavanje grupa artikala
 • Zadavanje akcija (npr. sve kave od 07:00 do 09:00 7kn)- zadajte artikle, period i vrijeme te postavite akcijsku cijenu i pustite da aplikacija brine o tome.
 • Inventura
 • Izvještaji:
  • Izlaz artikala
  • Lista zaliha
  • Promet u periodu
  • Promet po tipu plaćanja
  • Obračun PDV-a
  • Trgovačka knjiga
Backoffice - Modul Administracija

Postavke aplikacije, otvaranje poslovnica, zadavanje radnika , prijenosi podataka...

Canfis UGO - Administracija

Glavne značajke:

 • Zadavanje podataka o gospodarstveniku
 • Otvaranje poslovnica i dodavanje naplatnih uređaja
 • Zadavanje vrsta plaćanja
 • Postavljanje certifikata
 • Unos korisnika i postavljanje detaljnih korisničkih prava
 • Prijenos podataka