Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada EUR.1 / ATR

Potvrda o podrijetlu robe

Što je EUR.1/ATR?

EUR.1 je sredstvo (dokument) koje se koristi u međunarodnom robnom prometu kao potvrda o podrijetlu robe u vanjskoj trgovini. ATR (Admission Temporaire Roulette) je certifikat za kretanje industrijskih proizvoda koji imaju pravo na povlaštene stope carine za izvoz u Tursku i pod uvjetima Carinske unije između EU-a i Turske. Svrha ATR potvrda je izjaviti da je izvezena roba proizvedena u EU ili u slobodnom prometu. Podrijetlo robe sredstvo je kojim zemlje učinkovito provode mjere vanjske trgovine. Pravila o podrijetlu robe važna su za pravilno funkcioniranje sporazuma o slobodnoj trgovini.

Podnositelj zahtjeva za EUR.1 (izvoznik) mora biti u mogućnosti dokazati podrijetlo robe, što se obično postiže predočenjem računa dobavljača u kojem se navodi podrijetlo proizvoda. To se naziva izjavom dobavljača (SD). [4] Izvoznik zatim ispunjava obrazac za prijavu EUR.1 i predaje ga nadležnim tijelima (obično carinskom uredu) zajedno s dobavljačevim računom. Vlasti ovjeravaju obrazac s pečatom i šalju ga natrag izvozniku.

EUR.1 koristi se za potvrđivanje podrijetla proizvoda i, ako je primjenjivo, koristi povoljne trgovinske uvjete (uglavnom tarife) u okviru preferencijalne trgovinske politike EU-a. Kako bi se iskoristila preferencijalna stopa tijekom carinjenja, valjanu potvrdu o prometu robe EUR.1 treba predati nadležnom tijelu (vjerojatno carinskom uredu) u kojoj proizvođač potvrđuje porijeklo robe.

Umjesto EUR.1 potvrde, proizvođač ili pošiljatelj robe može pružiti jednostavnu izjavu o podrijetlu na računu: to se naziva izjava na računu. Ovo je prihvaćena alternativa EUR.1 samo ako broj predmeta sa preferencijalnim podrijetlom iz EU-a pod jednom pošiljkom ne prelazi određeni iznos (za neovlaštenog izvoznika). Ako se odnosi na ovlaštenog izvoznika, ta se vrijednost ne primjenjuje.

EUR.1 vrijedi između 4 i 10 mjeseci.

Carinski propisi EU-a utvrđuju dvije osnovne vrste podrijetla:

  • nepreferencijalno podrijetlo
  • preferencijalno podrijetlo; u okviru pravila koja uređuju preferencijalno podrijetlo mora se napraviti razlika između pravila koja reguliraju recipročni preferencijalni tretman između EU-a i trećih zemalja i pravila koja predviđaju jednostrani preferencijalni tretman u EU-u (npr. za nerazvijene zemlje)

TLM EUR.1

Modul EUR.1

Glavne značajke:

  • Pojednostavljen upis podataka
  • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
  • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
  • Kloniranje dokumenta
  • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
  • Povezan na pozicijsku mapu