Zatvori
Menu
Rješenja za sve carinske postupke u RH i EU

TLM / aCS / Intrastat

Anada Vam nudi sve potrebno za carinsko poslovanje unutar EU. Od carinjenja robe do vođenja carinskih skladišta i sve kombinacije između. Možete sami voditi kompletnu proceduru i carinjenja i skladištenja (najbolja i najisplativija opcija, definitivno naša preporuka) ili npr. možete samo voditi skladište, a prepustiti otpremniku samo carinjenje.

Što je e-Carina?

Elektroničko poslovanje predstavlja izvršavanje svih poslovnih aktivnosti korištenjem informacijskih tehnologija s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti. Glavna uloga e-Carine je u potpunosti zamijeniti papirnatu provedbu carinskih procedura, odnosno kreirati efikasnije i modernije okruženje za carinu, unaprijediti sigurnost na vanjskim granicama EU, olakšati i ubrzati razmjenu roba i usluga unutar i izvan granica.

e-Carina omogućava povećanje učinkovitosti organizacije carinske kontrole i nesmetanog protoka podataka s ciljem bržeg carinjenja roba, smanjenje administracije, borbe protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, radi zaštite fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva i kulturnog nasljeđa, povećanja sigurnosti robe i međunarodne trgovine te poboljšanja zaštite zdravlja i okoliša.

Osnove e-Carine definirane su u Rezoluciji Vijeća od 5. prosinca 2003. godine o uspostavi uvjeta za pojednostavljenja i okruženja za poslovanje bez papira za carinu i trgovinu.

Što obuhvaća e-Carina?

(Kliknite na ime modula kako biste otišli na pripadajuću stranicu CURH)


Anada carinske aplikacije

Anada carinske aplikacije su modularni sustavi koji rade u Microsoft Windows okolini, a sastoje se od serverske komponente (MS Windows, MS Windows Server), baze podataka (MS-SQL, ORACLE...) i klijenta (MS Windows, MS Windows Server).

Korištenjem najnovijih tehnologija, od samog početka su razvijane kao kao moderne klijent – server aplikacije i kao takve su apsolutno skalabilne - svaka je testirana s više od 40 klijentskih računala u paralelnom radu bez ikakvih problema.

Postoji nekoliko načina instalacija samih sustava:

  • Sve tri komponente instalirane na jednom računalu
  • Svaka komponenta na svojem računalu (jedan server, jedna baza i neograničen broj klijenata)
  • Serverska komponenta i baza podataka na jednom računalu dok se klijenti instaliraju na računalima krajnjih korisnika (npr. deklaranata)
  • Hosting serverske komponente i baze podataka u Anada Cloud Okolini, dok bi kod vas bili instalirani samo klijenti

TLM

TLM

Aplikacija za carinsko poslovanje TLM namjenjena je izradi carinskih dokumenata i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B)