Zatvori
Menu
Rješenja za sve carinske postupke u RH i EU

TLM / aCS / Intrastat

Anada Vam nudi sve potrebno za carinsko poslovanje unutar EU. Od carinjenja robe do vođenja carinskih skladišta i sve kombinacije između. Možete sami voditi kompletnu proceduru i carinjenja i skladištenja (najbolja i najisplativija opcija, definitivno naša preporuka) ili npr. možete samo voditi skladište, a prepustiti otpremniku samo carinjenje.

Što je e-Carina?

Elektroničko poslovanje predstavlja izvršavanje svih poslovnih aktivnosti korištenjem informacijskih tehnologija s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti. Glavna uloga e-Carine je u potpunosti zamijeniti papirnatu provedbu carinskih procedura, odnosno kreirati efikasnije i modernije okruženje za carinu, unaprijediti sigurnost na vanjskim granicama EU, olakšati i ubrzati razmjenu roba i usluga unutar i izvan granica.

e-Carina omogućava povećanje učinkovitosti organizacije carinske kontrole i nesmetanog protoka podataka s ciljem bržeg carinjenja roba, smanjenje administracije, borbe protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, radi zaštite fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva i kulturnog nasljeđa, povećanja sigurnosti robe i međunarodne trgovine te poboljšanja zaštite zdravlja i okoliša.

Osnove e-Carine definirane su u Rezoluciji Vijeća od 5. prosinca 2003. godine o uspostavi uvjeta za pojednostavljenja i okruženja za poslovanje bez papira za carinu i trgovinu.

Što obuhvaća e-Carina?

(Kliknite na ime modula kako biste otišli na pripadajuću stranicu CURH)


Anada carinske aplikacije

Anada carinske aplikacije su modularni sustavi koji rade u Microsoft Windows okolini, a sastoje se od serverske komponente (MS Windows, MS Windows Server), baze podataka (MS-SQL, ORACLE...) i klijenta (MS Windows, MS Windows Server).

Korištenjem najnovijih tehnologija, od samog početka su razvijane kao kao moderne klijent – server aplikacije i kao takve su apsolutno skalabilne - svaka je testirana s više od 40 klijentskih računala u paralelnom radu bez ikakvih problema.

Postoji nekoliko načina instalacija samih sustava:

 • Sve tri komponente instalirane na jednom računalu
 • Svaka komponenta na svojem računalu (jedan server, jedna baza i neograničen broj klijenata)
 • Serverska komponenta i baza podataka na jednom računalu dok se klijenti instaliraju na računalima krajnjih korisnika (npr. deklaranata)
 • Hosting serverske komponente i baze podataka u Anada Cloud Okolini, dok bi kod vas bili instalirani samo klijenti

TLM

TLM

Aplikacija za carinsko poslovanje TLM namjenjena je izradi carinskih dokumenata i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B)

TLM Sve za carinjenje unutar EU

aCS

Carinska skladišta

Aplikacija za vođenje (privatnog i/ili javnog) carinskog skladišta namjenjena je izradi dokumentacije i praćenju evidencije vezane uz smještaj i otkup robe sa carinskog skladišta.

Privatno carinsko skladište (tipa D)

Ukratko o carinskom skladištu:

Carinsko skladište je prethodno odobreno mjesto na kojem se smješta roba koja nema status robe Zajednice i koja ne podliježe obvezi plaćanja uvoznih davanja kao niti mjerama trgovinske politike (izuzev mjera koje se odnose na unos robe na carinsko područje), sve dok se nalazi u tom skladištu. Na taj način odgađa se naplata uvoznih davanja sve do trenutka puštanja robe u slobodan promet.

Postupak carinskog skladištenja započinje smještajem robe u carinsko skladište, a završava odobravanjem drugog carinskog postupanja ili uporabe robe. Sukladno čl.238 CZU nema ograničenja vremena u kojem roba može ostati u postupku smještaja. Roba se smješta u carinsko skladište isključivo podnošenjem carinske deklaracije za postupak carinskog skladištenja.

Uključeni moduli:

(Odaberite modul kako biste otišli na pripadajuću stranicu)


INTRASTAT

Intrastat

Intrastat modul dio je TLM aplikacije i namjenjen je izradi statističkih izvještaja robne razmjene unutar EU i elektronskoj razmjeni sa informacijskim sustavom carine (G2B)

Intrastat - Anada

Glavne značajke:

 • integriran Taric
 • integrirani propisani šifarnici
 • integrirana intrastat tečajna lista
 • integrirane formalne i strukturne kontrole
 • automatika ažuriranja šifarnika, Taric-a, tečajnih lista
 • automatika prijenosa podataka => integracija sa Vašim ERP-om
 • integrirani propisani ispisi
 • razni pregledi i izvještaji