Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada EMCS

Sustav praćenja i kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Što je EMCS?

EMCS (engl. Excise Movement and Control System - EMCS; u daljnjem tekstu: EMCS sustav) omogućava kontrolu kretanja trošarinskih proizvoda (alkohol, duhan i energenti) unutar EU, što je srž trošarinskog zakonodavstva. Osnovno načelo je da se sve pošiljke trošarinskih proizvoda za koje trošarina još nije plaćena mogu kretati unutar Europske zajednice u odgođenom plaćanju trošarine samo između ovlaštenih gospodarskih subjekata. To znači da se gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost vezanu uz trošarinske proizvode moraju registrirati kod nadležnog nadzornog tijela i pribaviti odgovarajuću trošarinsku dozvolu koja im omogućuje primanje i slanje trošarinske robe u odgođenom plaćanju trošarine.

Republika Hrvatska je započela 1. ožujka 2013. godine s nacionalnom primjenom Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine – EMCS.

Nacionalna primjena EMCS sustava označila je, prije svega, prelazak s papirnatog sustava na elektroničku razmjenu informacija o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i isključivu primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD) u odnosu na kretanja trošarinskih proizvoda koja započinju i završavaju u Republici Hrvatskoj.

Prijemom Republike Hrvatske u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je preuzela sve obveze koje proizlaze iz punopravnog članstva u Uniji te, u skladu s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva, i obvezu primjene EMCS sustava za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Europske unije.

Kako bi gospodarski subjekti mogli ostvariti sve prednosti takvog sustava moraju se istovremeno povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

EMCS se sastoji od dva dijela:

 • Poruka – primitak trošarinske robe
 • Dokument – otprema trošarinske robe

TLM EMCS

Modul EMCS

(engl. Excise Movement and Control System) je zamjena za papirnati obrazac Trošarinskog dokumenta. Njegova uporaba je obvezna za sve gospodarske subjekte, koji primaju i/ili otpremaju trošarinsku robu u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Glavne značajke:

 • Prilagođen unos podataka – ovisno o postupku unose se samo propisani podaci
 • Prijenos podataka iz „vanjskih“ sustava (npr. ERP)
 • Automatska prilagodba unosnih polja prilikom unošenja podataka npr. iznos, broj, godina..
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje dokumenta
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka u npr. AES
 • Povezan na pozicijsku mapu