Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada ECS

Izlazna sigurnosna skraćena deklaracija

Što je ECS?

U okviru složenih aktivnosti prilagodbe nacionalnih carinskih procedura i informatičkog sustava procedurama i sustavu Europske unije, Ministarstvo financija - Carinska uprava je, u prosincu 2008., započela projekt prilagodbe izvoznog carinskog postupka i sustava zahtjevima Europske unije s ciljem uspostave automatiziranog sustava kontrole izvoza - ECS-a.

Informatizacijom izvoznih postupaka svojih članica, EU je razvila Sustav kontrole izvoza izvorno nazvan Export Control System (ECS) u okviru kojeg su sve carinske službe zemalja članica Zajednice međusobno povezane u zajedničku mrežu s ciljem elektroničke razmjene standardiziranih poruka uporabom računalne tehnologije i elektroničke obrade podataka. To osigurava učinkovito upravljanje takvim, bespapirnim, izvoznim sustavom i omogućuje automatizaciju izvoznog postupka, povećanje učinkovitosti suzbijanja carinskih prijevara te doprinosi ubrzanju protoka roba i povećanju sigurnosti opskrbnih lanaca.

Također, prema sigurnosno-zaštitnim odredbama EU, gospodarstvenici/izvoznici koji namjeravaju iznijeti/izvesti neku robu iz carinskog područja Unije, dužni su nadležnoj carinarnici poslati prethodnu sigurnosnu najavu u propisanim rokovima koji su prvenstveno ovisni o vrsti rabljenoga prijevoznog sredstva. Ta prethodna najava naziva se izlazna skraćena sigurnosna deklaracija (engl. – exit summary declaration). Međutim, za robu koja se kreće u ECS postupku izvoza i za koju se podnosi izvozna elektronska deklaracija nije potrebno podnositi posebnu izlaznu skraćenu deklaraciju stoga što su svi propisani sigurnosni podaci obvezno sadržani u setu podataka izvozne carinske deklaracije.

Kako bi gospodarski subjekti mogli ostvariti sve prednosti takvog sustava moraju se istovremeno povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

ECS se sastoji od tri dijela:

 • Prispijeća – najava prethodno izvozno ocarinjene robe da napušta carinsko područje Unije
 • Manifesti – stvarni istup robe, koristi se u brodskom i avio prometu
 • Deklaracija – izrada izlazne sigurnosno skraćene deklaracije za robu za koju sigurnosni podaci još nisu navedeni ili su promijenjeni zbog dužeg razdoblja neaktivnosti

TLM ECS

Modul ECS

Izvozni nadzor robe namijenjen je izradi izlazne sigurnosno skraćene deklaracije, koja sadrži sve podatke potrebne za provedbu sigurnosno – zaštitne analize rizika. Na temelju analize, carinski organ donosi odluku o puštanju robe, ili kontroli.

TLM modul ECS uključuje podmodule za izradu ECS deklaracije, prispjeća robe te manifesta.

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka prilagođen prispjeću robe/izradi manifesta/izradi ECS deklaracije
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje cijele deklaracije ili određenih imenovanja/stavaka
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, npr. omogućuje prijenos podataka iz T2L u ECS ili npr. iz prispijeća u manifest unutar samog ECS modula
 • Implementirana provjera statusa deklaracija iz ICS sustava CURH
 • Povezan na pozicijsku mapu