Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada AIS

AIS - Automated Import System - Uvoz

Svi potrebni moduli koji se mogu koristiti kod uvoznog carinjenja robe. Omogućen je prijenos podataka između modula, kako bi se isti mogli prenijeti lako i logično u sljedeći potrebni modul/korak.

Što je HRAIS?

AIS - Automatizirani uvozni sustav je informacijski sustav posvećen postupanju s carinskim deklaracijama, statističkim deklaracijama i drugim dokumentima koji se odnose na uvoz robe.

AIS uključuje razvoj bezpapirnog okruženja za postupke vezane za robu koja je unesena na carinsko područje Unije i njihovo uključivanje u arhitekturu e-carine. AIS također uključuje razvoj i novih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva. Oni su rezultat zahtjeva Generalne uprave za oporezivanje i carinsku uniju (DG TAXUD) razvijene u fazi rada na projektu.

Ministarstvo financija, Carinska uprava s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji započela je s nacionalnom primjenom sustava HRAIS, odnosno nacionalnog sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija. AIS je opće prihvaćeni akronim engleskog naziva sustava Automated Import System, koji predstavlja sustav obrade uvoznih carinskih deklaracija utemeljen na elektroničkoj razmjeni podataka s gospodarskim subjektima, dok HRAIS predstavlja njegovu nacionalnu implementaciju.

Kako bi gospodarski subjekti mogli ostvariti sve prednosti takvog sustava moraju se istovremeno povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

Sustav obrade carinskih deklaracija obuhvaća:

 • način podnošenja carinskih deklaracija za uvozne postupke
 • prihvaćanje uvoznih carinskih deklaracija
 • obrada uvozne carinske deklaracije
 • kontrola/provjera deklaracije
 • puštanje robe
 • izmjena podataka u carinskoj deklaraciji prije puštanja robe
 • izmjena podataka u carinskoj deklaraciji nakon puštanja robe
 • poništavanje deklaracija prije puštanja robe
 • poništavanje deklaracije nakon puštanja robe
 • provedba pojednostavljenih deklaracija
  • nepotpune carinske deklaracije
  • trgovačke ili druge komercijalne isprave
  • knjigovodstvenih zapisa

TLM AIS

Modul AIS

namijenjen uvoznom carinjenju robe koja nema carinski status robe Unije. AIS je jedinstveni sustav evidentiranja, nadzora i obrade uvoznih postupaka. Temelji se na elektronskoj razmjeni podataka između uvoznih carinarnica (kad je podnesena uvozna deklaracija) i gospodarstvenika (informacije o samom postupku). AIS također uključuje potrebne setove sigurnosnih i zaštitnih podataka.

Glavne značajke:

 • Prilagođen unos podataka – ovisno o postupku unose se samo propisani podaci
 • Razdjeljivanje vrijednosti i priloga po imenovanjima/stavkama za brži i efikasniji rad
 • Aplikacija sama preračunava druge valute pomoću automatski ažuriranih tečajeva
 • Prijenos podataka iz „vanjskih“ sustava (npr. ERP)
 • Automatska prilagodba unosnih polja prilikom unošenja podataka npr. iznos, broj, godina..
 • Obračun davanja uz pomoć lokalne instance TARIC-a (PDV-a, trošarina, carina, posebnih poreza…)
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje cijele deklaracije ili određenih imenovanja/stavaka
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka u npr. Zahtjev za sanitarni pregled
 • Povezan na pozicijsku mapu
 • Automatsko obavještavanje stranke o završetku postupka
Prijenos podataka u AIS modul

Olakšajte i/ili gotovo u potpunosti eliminirajte ručni unos podataka u AIS modul

Glavne značajke:

 • automatiziran prijenos podataka => integracija sa Vašim ERP-om
 • mogućnost dohvata podataka iz bilo kakve datoteke (CSV, EXCEL, XML, JSON...
 • mogućnost dohvata podataka direktno iz baze ili preko određenih servisa
 • integrirane formalne i strukturne kontrole
 • moguća vrlo jednostavna dorada nakon prijenosa u samom modulu