Zatvori
Menu

Promjene u carinskom poslovanju nakon 1.1.2023.


Promjene u sustavima NCTS, AES i AIS

Često korišteni sustavi AIS (uvoz), AES (izvoz) te NCTS (provoz), će biti usklađeni na razini EU prema novim zakonodavnim zahtjevima CZU. Tako će NCTS preći na fazu 5, AES na fazu 1, a dobit ćemo novi AIS nazvan HRAIS2. HRAIS2 sustav bit će implementiran 1.1.2023., a implementacije NCTS-a i AES-a su odgođene za 1.4.2023 (NCTS) i 02.05.2023.(AES). Bit će nadograđene i izmijenjene brojne funkcionalnosti u odnosu na postojeće sustave. Promjene će, između ostalog, obuhvatiti i nove tipove deklaracija, nove setove poruka podataka i oznaka koji se razmjenjuju sa CURH (G2B), spregu AES, NCTS i EMCS sustava na nacionalnoj i EU razini, uvesti će se nove role carinarnica...

Na ovoj stranici ćemo objavljivati sve novosti, informacije i tehničke detalje vezano uz promjene koje nas čekaju sa 1.1.2023.


Preuzmite sistemske zahtjeve za novi TLM >>

Promjene u carinskom poslovanju po sustavima

HRAIS 2

Za HRAIS 2 propisani su propisani su novi podaci i oznake koje sačinjavaju pojedine carinske deklaracije, obavijesti ili potvrde. Međutim, njihova primjena započinje u rokovima koji su propisani člankom 278. Carinskog zakonika Unije i Radnim planom za provedbu CZU. Pojedini sustavi za obradu određenih deklaracija, obavijesti ili potvrda uvoditi će se sukladno tome, pri čemu će sve (nove) uvozne carinske deklaracije biti razvijene u okviru novog sustava HRAIS2, najkasnije do 2022. godine.

Kako je prethodno bilo i najavljeno 1. srpnja 2021. godine započela je primjena uvoznih carinskih deklaracija:

Primjena ostalih uvoznih carinskih deklaracija započet će s 1.1.2023. godine i obuhvatiti će slijedeće deklaracije/obavijesti:

AES faza 1

Od 2.5.2023. godine AES aplikacija će biti u potpunosti usklađena s funkcionalnostima automatiziranog izvoznog sustava prema novim zakonodavnim zahtjevima iz CZU koji uključuju:

NCTS faza 5

Od 1.4.2023. godine NCTS aplikacija će biti u potpunosti usklađena s funkcionalnostima faze 5 prema novim zakonodavnim zahtjevima iz CZU i Konvencije o Zajedničkom provoznom postupku koji uključuju: