Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada ICS

Ulazna sigurnosna skraćena deklaracija

Što je ICS?

Ministarstvo financija, Carinska uprava s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji započela je s primjenom ICS sustava (Import Control System), odnosno Sustava kontrole uvoza Zajednice. Za svu robu koja ulazi u carinski teritorij EU moraju se provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosno-zaštitnu analizu rizika. U tu svrhu ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe.

Proces podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije, te provedba sigurnosno-zaštitne analize rizika nad podacima koji su sadržani u toj deklaraciji obavlja se korištenjem računalne tehnologije u okviru novog trans-europskog carinskog sustava kontrole uvoza, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju gospodarstvenika i carine.

Obrada ulazne sigurnosne skraćene deklaracije (USSD) obavlja se korištenjem računalne tehnologije, a trans-europski carinski sustav koji se bavi tom računalnom obradom naziva se Sustav kontrole uvoza ili ICS (Import Control System). Razvoj i uvođenje potpuno funkcionalnog ICS sustava bio je jedan od osnovnih uvjeta koje Europska komisija stavila pred Republiku Hrvatsku prije pristupanja EU.

Prednosti ICS-a su višestruke, budući da će gospodarstvenici s ICS sustavom komunicirati elektroničkim putem te na taj način razmjenjivati podatke i pravodobno dobivati informacije o tijeku postupka podnošenja USSD. S druge strane CU će podatke o svim podnesenim USSD preko elektroničkih poruka razmjenjivati i sa ostalim europskim carinskim administracijama i tako omogućiti neprekinuto i nesmetano kretanje pošiljaka od mjesta prvog ulaza u carinski teritorij EU do eventualnog mjesta naknadnog ulaza, posebno u slučaju pomorskog i zračnog prometa.

Kako bi gospodarski subjekti mogli ostvariti sve prednosti takvog sustava moraju se istovremeno povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

ICS se sastoji od tri dijela:

 • Najave – izrada ulazne sigurnosne skraćene deklaracije - najava dolaska robe na graničnu carinarnicu EU
 • Preusmjeravanja – preusmjeravanje najavljene robe na drugi carinski ured ulaska
 • Prijave – prijava dolaska ranije najavljene robe

TLM ICS

Modul ICS

Uvozni nadzor robe namijenjen je izradi ulazne sigurnosne skraćene deklaracije, koja sadrži sve podatke potrebne za provedbu sigurnosno – zaštitne analize rizika. Na temelju analize, carinski organ donosi odluku o puštanju robe, kontroli ili odbijanju ulaska.

TLM modul ICS uključuje podmodule za izradu ICS prijave, ICS najave te ICS preusmjerenja.

Glavne značajke:

 • Pojednostavljen upis podataka prilagođen najavi/prijavi/preusmjeravanju
 • Formalna kontrola podataka kod spremanja dokumenta
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje cijele deklaracije ili određenih imenovanja/stavaka
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, npr. omogućuje prijenos podataka iz T2L u ICS ili npr. iz najave u prijavu unutar samog ICS modula
 • Implementirana provjera statusa deklaracija iz ICS sustava CURH
 • Povezan na pozicijsku mapu