Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada AES

AES - Automated Export System - Izvoz

Svi potrebni moduli koji se mogu koristiti kod izvoznog carinjenja robe. Omogućen je prijenos podataka između modula, kako bi se isti mogli prenijeti lako i logično u sljedeći potrebni modul/korak.

Što je AES/ECS (TLM AES)?

U okviru složenih aktivnosti prilagodbe nacionalnih carinskih procedura i informatičkog sustava procedurama i sustavu Europske unije, Ministarstvo financija - Carinska uprava je, u prosincu 2008., započela projekt prilagodbe izvoznog carinskog postupka i sustava zahtjevima Europske unije s ciljem uspostave automatiziranog sustava kontrole izvoza - ECS-a.

Informatizacijom izvoznih postupaka svojih članica, EU je razvila Sustav kontrole izvoza izvorno nazvan Export Control System (ECS) u okviru kojeg su sve carinske službe zemalja članica Zajednice međusobno povezane u zajedničku mrežu s ciljem elektroničke razmjene standardiziranih poruka uporabom računalne tehnologije i elektroničke obrade podataka. To osigurava učinkovito upravljanje takvim, bespapirnim, izvoznim sustavom i omogućuje automatizaciju izvoznog postupka, povećanje učinkovitosti suzbijanja carinskih prijevara te doprinosi ubrzanju protoka roba i povećanju sigurnosti opskrbnih lanaca.

Također, prema sigurnosno-zaštitnim odredbama EU (eng. Safety and security), gospodarstvenici/izvoznici koji namjeravaju iznijeti/izvesti neku robu iz carinskog područja Unije, dužni su nadležnoj carinarnici poslati prethodnu sigurnosnu najavu u propisanim rokovima koji su prvenstveno ovisni o vrsti rabljenoga prijevoznog sredstva. Ta prethodna najava naziva se izlazna skraćena sigurnosna deklaracija (TLM ECS).

Međutim, za robu koja se kreće u ECS postupku izvoza (TLM AES) i za koju se podnosi izvozna elektronska deklaracija nije potrebno podnositi posebnu izlaznu skraćenu deklaraciju (TLM ECS) stoga što su svi propisani sigurnosni podaci obvezno sadržani u setu podataka izvozne carinske deklaracije.

Sustav obrade carinskih deklaracija obuhvaća:

 • način podnošenja carinskih deklaracija za izvozne postupke
 • prihvaćanje izvoznih carinskih deklaracija
 • obrada izvozne carinske deklaracije
 • kontrola/provjera deklaracije
 • izmjena podataka u carinskoj deklaraciji prije slanja robe
 • izmjena podataka u carinskoj deklaraciji nakon slanja robe
 • poništavanje deklaracija prije slanja robe
 • poništavanje deklaracije nakon slanja robe


TLM AES

Modul AES

namijenjen izvoznom carinjenju robe koja napušta carinsko područje Unije. AES ili automatizirani izvozni sustav jedinstveni je europski sustav za bilježenje i kontrolu izvoznih procesa. Temelji se na razmjeni elektronskih poruka između gospodarstvenika, carinskih ureda izvoza (gdje se podnosi izvozna deklaracija) i izlaznih ureda (gdje roba zapravo napušta carinsko područje EU), omogućujući nadzor nad dovršenjem izvoznih postupaka. AES također uključuje potrebne setove sigurnosnih i zaštitnih podataka.

Glavne značajke:

 • Prilagođen unos podataka – ovisno o postupku unose se samo propisani podaci
 • Razdjeljivanje vrijednosti i priloga po imenovanjima/stavkama za brži i efikasniji rad
 • Aplikacija sama preračunava druge valute pomoću automatski ažuriranih tečajeva
 • Nadzor zabrane izvoza pomoću lokalne instance TARIC-a
 • Prijenos podataka iz „vanjskih“ sustava (npr. ERP)
 • Automatska prilagodba unosnih polja prilikom unošenja podataka npr. iznos, broj, godina..
 • Elektronska razmjena propisanih poruka između gospodarstvenika i CURH putem G2B-a servisa
 • Svi potrebni ispisi (moguće dodavanja i drugih ispisa prema potrebama korisnika)
 • Dodatni pregledi za lakše snalaženje i praćenje
 • Kloniranje cijele deklaracije ili određenih imenovanja/stavaka
 • Brzi unos prethodno tablično organiziranih podataka (npr. Excel) opcijom Kopiraj => Zalijepi (Copy -> Paste)
 • Integracija s drugim modulima, omogućuje prijenos podataka u npr. CMR ili EUR.1
 • Povezan na pozicijsku mapu
 • Automatsko obavještavanje stranke o završetku postupka
Prijenos podataka u AES modul

Olakšajte i/ili gotovo u potpunosti eliminirajte ručni unos podataka u AES modul

Glavne značajke:

 • automatiziran prijenos podataka => integracija sa Vašim ERP-om
 • mogućnost dohvata podataka iz bilo kakve datoteke (CSV, EXCEL, XML, JSON...
 • mogućnost dohvata podataka direktno iz baze ili preko određenih servisa
 • integrirane formalne i strukturne kontrole
 • moguća vrlo jednostavna dorada nakon prijenosa u samom modulu