Upute/Dokumenti


Upute za korištenje 

PDF dokument NCTS Upute za korištenje

PDF dokument Intrastat Upute za korištenje

PDF dokument ICS/ECS Upute za korištenje

PDF dokument Upute za tarifiranje po fakturi

       - EXCEL primjer dokumenta za prijenos

PDF dokument Upute za postavljanje aplikacije za "produkciju" 
 

 


PDF dokument HRAIS nacionalna pravila 

PDF dokument HRAIS Upute za gospodarstvenike

PDF dokument ECS - Upute za gospodarstvenike

PDF dokument ICS - Upute za gospodarstvenike

 Strukture datoteka za prijenos podataka u Anada TLM

PDF dokumentIntrastat Struktura za prijenos podataka

 Sistemski zahtjevi Anada TLM aplikacija

PDF dokument Sistemski zahtjevi
FINA.hr - Certifikati

PDF dokument Ugovor o certificiranju*

PDF dokument Zahtjev za certifikate*

 

* Ukoliko Vam se u Internet pregledniku ne otvori pdf dokument, već Vam javi poruku "Please wait" pohranite PDF dokument na disk na svojem računalu pa ga tada otvorite. Naime, Ugovor i Zahtjev su interaktivni dokumenti (može se upisivati direktno u njih) pa ih neki internet preglednici ne prepoznaju.