Popis aplikacija za rad u EU zoni

NCTS - New Computerised Transit System - Novi računalni provozni sustav
AIS -  Automated Import System - Automatizirani sustav uvoza
AES - Automated Export System - Automatizirani sustav izvoza
ICS - Import Control System - Sustav nadzora uvoza
ECS- Export Control System - Sustav nadzora izvoza
ECS-LA - Export Control System - Sustav nadzora izvoza (luke, zračne luke)
EMCS - Excise Movement Control System - Sustav praćenja kretanja i kontrole
TARIC - Zajednički tarifni sustav EU s dnevnim izmjenama
INTRASTAT - Aplikacija za praćenje robne razmjene između gospodarstvenika u EU
VIES - Porezno praćenje nerezidentnih tvrtki
Zbirna deklaracija
Ovlašteni statusi
Carinsko skladište
Lučko poslovanje
Lučki robni manifest
Brodski manifest
EUR. 1, CMR i CIM obrasci