Unutarnja proizvodnja

Unutarnja proizvodnja, kratki opis:

Program za praćenje unutarnje proizvodnje omogućava kreiranje dokumenata zaduženja materijala (primke), razduženja gotovih proizvoda (izdatnice), automatsko kreiranje izdatnica materijala na bazi propisanih normativa za gotove proizvode i sve potrebne izvještaje i preglede (kartice artikala, kartice tarifnih brojeva, globalizacije (mjesečne i kvartalne), početak i zaključak postupka, promet po odobrenju, kartice stanja i razduženja ulaznih JCD, liste zaliha, izlaz gotovih proizvoda i materijala i sl.). Aplikacija za praćenje unutarnje proizvodnje povezana je s aplikacijama za praćenje uvoza i izvoza pa se izbjegava ručni unos podataka.

Standardno, razduženje materijala vrši se FIFO metodom (first in first out) za praćenje proizvodnje po normativima. U slučaju proizvodnje po projektima prilikom završetka određenog projekta razdužuju se sve ili odabrane ulazne stavke materijala vezanih na dani projekt. Postoji i verzija aplikacije u kojoj korisnik bira ulazne JCD s kojih izuzima materijale za proizvodnju čime se može zaobići uvjet FIFO razduživanja.