Intrastat Logo

Uvođenje novog istraživanja Intrastat u statistički sustav RH

Jeste li obveznik podnošenja Intrastat izvještaja? Trebate aplikaciju za podnošenje Intrastat izvještaja? Koristite naše rješenje i povezati ćemo Vaš  ERP sustav s našim Intrastat modulom i omogućiti prijenos svih podataka u Intrastat obrazac! Riješite Intrastat u par klikova mišem!

Do 31.05.2013. - Akcija! Intrastat modul po cijeni od 500,00€!

Svi gospodarstvenici koji su dobili poziv od DZS i postali su obveznici Intrastat izvještavanja moraju od 15.04.2013. testirati prijenos i točnost dostavljenih podataka u DZS slanjem testnih Intrastat obrazaca preko G2B servisa za elektronski prijenos podataka.

 


 

Ukratko o Intrastatu

Preuzeto sa stranice DZS.hr
 

   Što je Intrastat?

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU), koji je u primjeni od 1993. kad je uspostavljeno jedinstveno tržište i kad su uklonjene fizičke granice između zemalja članica.

   Koja je zakonska osnova za prikupljanje podataka za Intrastat?

Zakonska osnova za Intrastat je europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između zemalja članica (Uredba broj 638/2004, 222/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća, te provedbena Uredba Komisije broj 1982/2004 i nadopunjujuće Uredbe broj 1915/2005, 91/2010 i 96/2010), koje ima nadnacionalni značaj i obvezatno je za sve zemlje članice EU. 

   Koja je državna institucija nositelj statitičkog istraživanja Intastat?

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske nositelj je ovoga statističkog istraživanja.

   O kojim se podacima izvještava?

Izvještava se o svakom ulazu, tj. primitku robe iz druge zemlje članice u zemlju članicu odnosno o svakom izlazu, tj. otpremi robe iz zemlje članice u drugu zemlju članicu EU.

   Koja je glavna razlika između Intrastat obrasca i JCD-a?

Jedinstvena carinska deklaracija (JCD) je carinska isprava koja služi za obavljanje carinskih formalnosti, dok je Intrastat obrazac statistički izvještaj koji sadrži manji obujam podataka od JCD-a, a putem kojeg se prati robna razmjena između zemalja članica.

   Zašto su važni Intrastat podaci?

Intrastat podaci daju informacije o trgovinskim tokovima između zemalja članica EU-a te zajedno s podacima Extrastata (robna razmjena s trećim zemljama, odnosno zemljama nečlanicama EU-a) čine važan izvor podataka za sastavljanje platne bilance i za nacionalne račune. Podaci robne razmjene važan su pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja te se upotrebljavaju pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku, makroekonomske analize, ponajprije od strane Hrvatske Vlade, Hrvatske narodne banke, kao i EU, a radi praćenja ekonomskih i društvenih kretanja u Republici Hrvatskoj.

   Jesu li Intrastat podaci važni i za poslovni subjekt?

Važni su za analiziranje i planiranje proizvodnje, nabave i prodaje, istraživanje tržišta, prognoziranje razvoja poslovnog subjekta te donošenje strateških poslovnih odluka.

   Tko je obvezan podnositi Intrastat podatke?

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija vrijednost robne razmjene sa zemljama članicama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Za 2013. godinu prag uključivanja iznosi 1.700.000,00 kuna za otpremu i primitak robe

   Što je prag uključivanja?

Prag uključivanja je određena vrijednost ostvarene robne razmjene sa zemljama članicama EU-a, iznad koje su poslovni subjekti obvezni dostavljati podatke posebno za otpreme i posebno za primitke. Prag uključivanja određuje se za svaku godinu, i to posebno za otpreme i posebno za primitke.

   Tko prikuplja Intrastat podatke?

Carinska uprava odgovorna je za prikupljanje podataka od izvještajnih jedinica.

   Na koji se način izvještava?

Izvještavat će se samo elektroničkim putem - preko G2B servisa carinske uprave

   Što je pilot-istraživanje za Intrastat?

-Pilot-istraživanje u Republici Hrvatskoj provedeno je u sklopu EU-ova nacionalnog projekta IPA 2008 za Intrastat. Odabrane izvještajne jedinice su od 1. do 17. listopada 2011. dostavljale podatke o primicima iz EU-a i otpremama u EU ostvarenima u rujnu 2011. Svrha pilot-istraživanja bila je provjera i potvrda metodologije za istraživanje Intrastat te testiranje informatičkih rješenja.

   Kad se počelo s prikupljanjem Intrastat podataka?

Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju - 01.07.2013.

 
Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpremu bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Obveza izvještavanja za Intrastat započinje danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno 1. srpnja 2013.

Vrijednost praga uključivanja za oba trgovinska toka (primitak i otprema) za 2013. iznosi 1.700.000,00 kuna. 

 Ponuda Anada software: 

Anada software ima rješenje za Vas!

Osnovna cijena Intrastat modula iznosi 650,00€

Do 31.05.2013. Akcija Intrastat! Intrastat modul po cijeni od 500,00€!


Uspješno smo sudjelovali u pilot projektu 2011. godine pružajući alate i podršku tvrtkama za podnošenje izvještaja.
Naša aplikacija za Intrastat može preuzeti podatke za izvještaj iz Vaših ERPova (Vaših sustava za poslovanje - knjigovodstvo, npr. SAP, Navision...) te kroz našu Intrastat aplikaciju možete riješiti slanje Intrastat izvještaja u par klikova mišem.

Anada Intrastat će prilikom preuzimanja podataka iz Vašeg sustava (ili nakon ručnog unosa) automatski  razvrstati podatke unutar izvještaji te provjeriti sve vrijednosti (tarifu, paritet prema vrsti intrastat obrasca (primitak ili otprema) i mjestu pariteta te državi u koju šaljete ili iz koje primate robu...) te Vas upozoriti na eventualne pogreške. Podatke možete unositi zbirno ili za svaku fakturu zasebno (omogućuje lakšu reviziju i kontrolu u slučaju pogreške). Možete za svaku Intrastat poruku/obrazac vidjeti u kojem statusu se nalazi (je li zaprimljena od strane DZS ili odbijena te naknadno ocijenjena točnost podataka. Prilikom unosa aplikacija Vas upozorava za pogrešno unesene podatke (sintaksa) (podaci se, naravno, mogu i naknadno mijenjati te unositi i ručno) naša aplikacija će automatski, prema određenim zadanim uvjetima (po paritetu, vrsti prijevoza, vrsti posla...), a te je na Vama još samo da odaberete gumb za slanje na G2B servis CURH - sustav za prihvat podataka u koji se dostavljaju Intrastat izvještaji.

 

 Kontaktirajte nas bez obveze! 

Odgovoriti ćemo na Vaša pitanja i ukoliko ste zainteresirani dogovoriti jednu neobvezujuću prezentaciju aplikacije uz dodatna pojašnjenja!


Anada Intrastat - Prikaz ekrana


 

PDF dokumentIntrastat Upute za korištenje

 

PDF dokumentIntrastat Struktura za prijenos podata 


 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.