Privatno carinsko skladište (bivše carinsko skladište tip "D")


Program za vođenje privatnog carinskog skladišta  u potpunosti je izveden u skladu sa Carinskim Zakonikom Unije i u suradnji s djelatnicima Carine.

Program omogućuje kreiranje dokumenata zaduženja robe (primke), razduženja robe (izdatnice), automatsko kreiranje knjigovodstvenih zapisa, praćenje tečajnih promjena i sve potrebne izvještaje i preglede (kartice artikala, kartice tarifnih brojeva, kontrolnik knjigovodstvenih zapisa, kartice ulaznih i izlaznih deklaracija, liste zaliha, praćenje dospijeća plaćanja carine i PDV-a, godišnju obradu i sl.)

Obračun trošarina i posebnih poreza, ukoliko postoje, vrši se automatski.  

Aplikacija za praćenje privatnog carinskog skladišta spregnuta je s modulom za izradu smještajne deklaracije, modulom za izradu "deklaracije otkupa" (puštanje robe u slobodan promet)  te deklaracije za ponovni izvoz (re-eksport). 

Podaci o primkama privatnog carinskog skladišta preuzimaju se automatiski iz modula za izradu smještajne carinske deklaracije.

U kombinaciji s paketom "Sve za EU" možete obavljati sve potrebno za uspješno i potpuno vođenje privatnog carinskog skladišta: od praćenja samog skladišta do podnošenja deklaracija u carinski G2B sustav (elektronički servis za podnošenje deklaracija i razmjenu elektroničkih poruka s CURH).

Uštedite ne koristeći usluge špeditera, već sami (uz našu pomoć od 0-24h) vrlo jednostavno vodite svoje "carinsko" poslovanje.

Roba stiže direktno u Vaš prostor (bez zadržavanja na Carini) te Vi elektroničkim putem podnosite deklaraciju za smještaj robe na privatno carinsko skladište - bez odlaska na Carinu i već kroz pola sata (vrijeme je određeno od strane CURH te može varirati) možete robu i fizički smjestiti u Vaše privatno carinsko skladište. Prilikom otkupa robe iz privatnog carinskog skladišta, također, elektroničkim putem podnosi se deklaracija za puštanje robe u slobodan promet (ili deklaracija za ponovni izvoz) i nakon pola sata možete baratati robom na Vašem VP ili MP skladištu. 

Ukoliko Vaš ERP to omogućuje, naša aplikacija može automatski i u stvarnom vremenu slati podatke o stanju robe na privatnom carinskom skladištu kako biste mogli pratiti stanje sve robe na svim Vašim skladištima u Vašoj aplikaciji za svakodnevno poslovanje (ERP). Prijenos podataka može biti obostran te je moguće da mi prihvatimo i podatke iz ERP sustava. Npr. izradite otpremnicu/izdatnicu određene robe, a podaci o vrsti artikala, broju.. se prenesu u aplikaciju za praćenje privatnog carinskog skladišta koja automatski "skine" robu s privatnog carinskog skladišta i pripremi podatke za uvoznu carinsku deklaraciju (puštanje robe u slobodni promet) ili deklaraciju za ponovni izvoz. 

 Otkup robe s privatnog carinskog skladišta vrši se metodom FIFO (First in - First Out - najstarija roba na skladištu prva se otkupljuje), ali prema potrebi moguće je  odabrati i artikle s neke druge smještajne deklaracije (primke).Ovo su samo neke od mogućnosti, predlažemo  da zatražite neobvezujuću prezentaciju (mi možemo doći kod Vas u vrijeme koje Vama odgovara) kako biste mogli vidjeti svu funkcionalnost Anada aplikacija za carinsko poslovanje.

 
Ukratko o carinskom skladištu: