Sistemski zahtjevi za rad aplikacija – Transportno logistički management (TLM)

TLM je troslojni sustav sastavljen od SQL servera podataka, TLM aplikacijskog servera i TLM klijenta. Sve tri komponente mogu raditi i na različitim računalima i biti integralno smještene na jednom računalu.

 


 

SQL server / baza podataka


Konfiguracija računala

-Intel Pentium 4 -2 GHz
-1 GB RAM minimum
-500 MB HDD za inicijalnu bazu podataka, sigurnosne kopije i pomoćne datoteke (tabele)
-godišnji rast baze 100-500 MB

 

Programska  oprema

baza podataka
(Microsoft SQL server, Oracle 8 ili novija, Sybase SQL Anywhere IBM DB2 AS/400, Borland InterBase Verzija 7.1 ili novija)

Napomena: za bazu je moguće koristiti i besplatnu inačicu MS SQL Express R2.

 


 

TLM aplikacijski server


Konfiguracija računala

-Intel Pentium 4 - 2 GHz
-1 GB RAM minimum
-operativni sustav MS Windows XP, Windows server 2003 ili noviji
-1 GB za instalaciju TLM aplikacijskog servera i ostalih programa potrebnih za rad aplikacije TLM : -za elektroničku komunikaciju sa sustavom Carine i sigurnosne kopije     


Zahtjevi na dostupnost i sigurnost

  1. prava čitanja i pisanja unutar mape gdje je instaliran TLM aplikacijski server (npr. C:\Program Files (x86)\Anada ...
  2.  prava čitanja i pisanja u sistemskoj pomoćnoj mapi (%temp%)

 


 

TLM klijent


Konfiguracija računala

-Intel Pentium 3 - 1 GHz, preporučeno 2 GHz
-1GB minimum
-operativni sustav MS Windows 2000 ili noviji
-150 MB za instalaciju TLM klijenta

 

Mrežna oprema

-mrežna veza do TLM aplikacijskog servera, obično preko porta 12235 (promjenjivo)
-elektronička pošta za ručno slanje poruka


Zahtjevi na dostupnost i sigurnost  

-prava čitanja i pisanja unutar mape gdje je instaliran TLM klijent (npr. C:\Program  Files\Anada ...
-prava čitanja i pisanja u ...Documents an Settings\Application Data\Anada\client...
(za Windows Vista ili Windows 7 : C:\Program Data\Anada\TLM\client)
-korisnički račun, pravo čitanja i pisanja do baze podataka Anada
-osobni digitalni certifikati za elektronički potpis ako se potpisivanje radi na klijentu
-osobni digitalni certifikati za kriptiranje dokumenata
-MS Excel 
 


Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.