Uvjeti odobravanja statusa ovlaštenog primatelja

Odobrenje za status ovlaštenog primatelja može se odobriti samo osobama koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, i koje redovito koriste provozne postupke odnosno redovito primaju robu u provoznom postupku za koje Carinska uprava – Središnji ured raspolaže saznanjima da mogu ispuniti obveze utvrđene odobrenjem. Također, jedan od uvjeta izdavanja odobrenja je da podnositelj zahtjeva nije teže kršio ili ponavljao kršenje odredbi iz carinskog ili poreznog zakonodavstva.

Nadalje, odobrenje će se izdati pod uvjetom da carinska služba može lako i učinkovito nadzirati postupak i provoditi kontrole, pri čemu potrebne kontrole i ostale administrativne mjere nisu u nesrazmjeru sa zahtjevima podnositelja te da podnositelj zahtjeva vodi evidenciju na način koja omogućava provedbu učinkovitoga nadzora.

Također, ovlašteni primatelj prije nego ishodi odobrenje za pojednostavljenje postupka mora odrediti osobu ili osobe koje će biti zadužene za provedbu pojednostavljenog postupka i koje će biti odgovorne za pravilno izvođenje tog postupka.

S
obzirom na niz carinskih i drugih propisa koji je potrebno primijeniti u provođenju pojednostavljenog postupka, osobe odgovorne za provedbu postupka moraju poznavati propise koje je potrebno primijeniti. Stoga, jedan od uvjeta za stjecanje ovog statusa je da odgovorne osobe za provedbu pojednostavljenog postupka, odnosno osoba koja će voditi evidenciju ovlaštenog primatelja, mora imati položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika.

Međutim, i u slučajevima kada osoba odgovorna za pravilno provođenje pojednostavljenog postupka kod ovlaštenog primatelja ne ispunjava navedeni uvjet, ovlašteni primatelj može sa međunarodnim otpremnikom sklopiti ugovor o poslovima zastupanja. Neovisno o tome, odgovornost za pravilno izvođenje postupka je na ovlaštenom primatelju odnosno njegovoj osobi koja je određena kao odgovorna osoba za pravilno provođenje postupka. U takvim slučajevima, osobe zaposlene kod ovlaštenog primatelja koje će biti navedene kao odgovorne za pravilno izvođenje postupka u samom odobrenju prije izdavanja odobrenja moraju proći kratku provjeru znanja. Provjera znanja obuhvaća provjeru pravilnog izvođenja pojednostavljenog postupka s obzirom na konkretnog podnositelja zahtjeva, vrstu robe koju se namjerava primati u pojednostavljenom postupku, mjerama kojima podliježe takva vrsta robe te postupcima koji se zahtijevaju kao i obvezama koje ima ovlašteni primatelj. Provjera znanja provodi se u Središnjem uredu Carinske uprave prije izdavanja odobrenja.
 

 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.