Podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja

 Odobrenje za status ovlaštenog primatelja donosi Središnji ured Carinske uprave, temeljem podnesenog pisanog zahtjeva podnositelja i mišljenja nadležne carinarnice.

Zbog toga, zahtjev za stjecanje statusa ovlaštenog primatelja podnosi se carinarnici koja je mjesno nadležna prema sjedištu i glavnom knjigovodstvu podnositelja zahtjeva, koja nakon provjeravanja ispunjenja propisanih uvjeta daje svoje mišljenje o podnositelju zahtjeva, a posebno s obzirom na predloženu evidenciju podnositelja zahtjeva. Također, carinarnica mora utvrditi ima li podnositelj zahtjeva potrebne kadrovske i tehničke uvjete te da li su odgovorne osobe osposobljene za obavljanje pojednostavnjenog postupka.

Nakon provedenog postupka, carinarnica će dostaviti svoje mišljenje zajedno sa zahtjevom Carinskoj upravi Središnjem uredu, radi izdavanja odobrenja ili odbijanja zahtjeva. Pritom, odobrenje se mora izdati ili zahtjev odbiti, sukladno članku 333. stavku 2. Uredbe, u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju izdavanja odobrenja, u istome se određuju uvjeti i obveze za uporabu pojednostavljenja. Korisnik odobrenja dužan je obavijestiti Središnji ured Carinske uprave o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje mogu utjecati na njegovu valjanost ili sadržaj.

Ako se ovlašteni primatelj ne pridržava odredbi određenih odobrenjem ili ako nadležna carinarnica u postupku kontrole utvrdi nepravilnosti u provođenju pojednostavnjenog postupka, postupa se sukladno članku 10. Carinskog zakona, odnosno izdano odobrenje se ukida.

 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.