Izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljatelja

Odobrenje za stjecanje statusa ovlaštenog pošiljatelja izdaje Središnji ured Carinske uprave, na temelju mišljenja nadležne carinarnice odnosno više njih ako se radi o otpremi robe sa područja više carinarnica. Prije davanja mišljenja, carinarnica utvrđuje da li knjigovodstvo podnositelja zahtjeva omogućuje učinkovitu kontrolu, radi li se o redovitim pošiljkama za izvoz, je li podnositelj zahtjeva teže kršio carinske propise, te ima li potrebne kadrovske i tehničke uvjete za obavljanje pojednostavljenog postupka.

Prilikom izdavanja odobrenja izvozniku se daju i vlastiti pečat za ovjeru carinske deklaracije temeljem koje se pošiljka šalje te vlastita kliješta za stavljanja plombi na prijevozno sredstvo. Pri tome, izvoznik može posjedovati i više takvih pečata i kliješta ovisno o tome otprema li se roba iz više prostora ili ako se otprema sa jednog prostora postoji li potreba za izdavanjem više pečata i kliješta. Broj kliješta i pečata određuje sam izvoznik, odnosno prilikom podnošenja zahtjeva mora obrazložiti navedeni broj.

Nadležna carinarnica bi trebala sa podnositeljem zahtjeva dogovoriti način na koji će se provoditi pojednostavljeni postupak, odnosno kako će ovlašteni pošiljatelj obavještavati nadležnu carinsku ispostavu – broj faksa na koji će slati obavijest o otpremi robe, rok za podnošenje dopunske deklaracije, te ostale potrebne podatke za pravilnu provedbu postupka.

Carinarnica nakon provjeravanja uvjeta zahtjev za stjecanje statusa ovlaštenog pošiljatelja ajedno sa svojim mišljenjem podnosi Carinskoj upravi Središnjem uredu.

Središnji ured Carinske uprave će nakon dobivanja zahtjeva i mišljenja nadležne carinarnice ponovo provjeriti propisane uvjete te, ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava iste, donijeti odobrenje za status ovlaštenog pošiljatelja. Prilikom izdavanja odobrenja ovlaštenom pošiljatelju se odobrava i dodjeljuje vlastiti pečat za ovjeru deklaracije te vlastita kliješta.

Nakon izdavanja odobrenja te uručenja kliješta i pečata, ovlašteni pošiljatelj može početi koristiti pojednostavnjeni postupak izvoza robe, koji se provodi na sljedeći način.

 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.