Uvjeti za stjecanje ovog statusa

Jedan od uvjeta za stjecanje ovog statusa je da ovlašteni pošiljatelj odredi osobe koje će biti odgovorne za pravilnu provedbu pojednostavljenog postupka, a koje s obzirom na specifičnosti postupka moraju imati položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika.

Međutim, u slučaju kada izvoznik nema osobu koja ispunjava navedeni uvjet, može koristiti usluge međunarodnog otpremnika koji će u tom slučaju za njega obavljati poslove zastupanja. Pri tome, neovisno o toj činjenici, izvoznik mora imati zaposlenu osobu koja će biti odgovorna za pravilno izvođenje pojednostavljenog postupka. Kako bi se osigurala osnova potrebnog poznavanja carinskog postupanja, te osobe koje su kod izvoznika određene za provedbu postupka, moraju prije izdavanja odobrenja proći provjeru znanja o poznavanju provođenja pojednostavljenog postupka. Provjeru znanja vrši Središnji ured Carinske uprave prije izdavanja odobrenja i to ovisno o postupcima koji se obavljaju prilikom izvoza robe te vrstama robe koju namjerava izvoziti ovlašteni pošiljatelj. U izdanom odobrenju pored tih osoba, kao odgovorne za provedbu postupka, navodi se i međunarodni otpremnik. Međutim, potrebno je napomenuti da u slučaju kada ovlašteni pošiljatelj koristi usluge međunarodnog otpremnika, za sve nepravilnosti i propuste koji bi mogli nastati u provođenju pojednostavnjenog postupka odgovara ovlašteni pošiljatelj odnosno njegov zaposlenik koji je u odobrenju naveden kao osoba odgovorna za pravilnu provedbu pojednostavljenja. Kod ovog statusa, usluge međunarodnog otpremnika se u pravilu koriste samo za popunjavanje i podnošenje dopunske carinske deklaracije.

O svakoj promjeni osoba odgovornih za pravilno izvođenje postupka, ovlašteni pošiljatelj je dužan obavijestiti Carinsku upravu, što uključuje je i promjenu međunarodnog otpremnika ako je isti naveden u odobrenju.

 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.