Svi korisnici e-Carine (trenutno NCTS i pilot projekt Intrastat, od 01.04.2013. EMCS te od 01.07. za sve ostale postupke u carinskom poslovanju) dužni su nabaviti certifikate za potvrdu identiteta u bez-papirnom poslovanju.

Također i svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

 
Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije ili korisnika e-Carine) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata  provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije - 1 primjerak*,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka*,
  • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

* Ugovor i zahtjev možete preuzeti na dnu stranice ili ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.

*Za korisnike e-Carine postupak prema FINI samo što cijela procedura ima još jedan dodatak: nakon što Vam FINA isporuči certifikate, potrebno je iste prijaviti na web servis CURH na adresi www.carina.hr. Na stranici CURH odaberite poveznicu G2B servis Carinske uprave. Otvoriti će se nova stranica na kojoj s desne strane možete odabrati 1. Prijavu gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine te 2. Administraciju korisnika usluga e-Carine.
Sukladno tome, prijava na web servis Carine odvija se u dva koraka:

  • 1. korak uključuje Prijavu gospodarskog subjekta i određivanje (i prijavu) administratora i njegovog certifikata (odgovorna osoba koja ima prava dodavanja, uređivanja te brisanja deklaranata i njihovih pripadajućih certifikata (drugi korak))
    - Na desnom dijelu stranice odaberite 1. Prijavu gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine, popunite tražene podatke, te  odaberite i pripadajući certifikat. Prvi korak je potrebno odraditi samo jednom (iznimno više puta u slučaju da je došlo do promjene podataka gospodarskog subjekta i/ili administratora) Nakon što CURH prihvati Vašu registraciju (postupak možete ubrzati tako da im pošaljete popunjenu prijavu na e-mail ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faksom (+ 385 (0) 1 6511 889) - nakon što završite s popunjavanjem prijave ponuditi će Vam se opcija spremanja iste u PDF dokument na Vaše računalo ili ispis na pisač) možete preći na drugi korak.

  • 2. korak uključuje prijavu deklaranata (samo osoba koju ste odredili u prvom koraku kao administratora može odraditi drugi korak). Na desnom dijelu stranice CURH odaberite 2. Administracija korisnika usluga e-Carine, popunite tražene podatke (za deklarante potrebno je unijeti urudžbeni broj i klasu rješenja o polaganju Carinskog ispita) te prijavite pripadajući certifikat svakog deklaranta.


*Iako u tekstu koristimo izraz certifikat, u stvarnosti, radi se o dva certifikata (pristupni i potpisni) i oni uvijek dolaze u paru i nužna su oba za nesmetano funkcioniranje i zato se u praksi najčešće koristi jednina certifikat.
 
*U slučaju da ste od FINE dobili e-Karticu na kojoj se nalaze certifikati, kako biste na stranicama CURH mogli pridružiti certifikate, iste je potrebno eksportirati s kartice na vaše računalo. Predlažemo da to napravi iskusna osoba kako biste izbjegli moguće komplikacije. Obratite se Vašoj tehničkoj službi ili nama, sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći s registracijom certifikata.
 

 

Potrebni dokumenti ugovor o certificiranju i Zahtjev za izdavanje certifikata:

PDF dokument Ugovor o certificiranju*

PDF dokument Zahtjev za certifikate*
 

* Ukoliko Vam se u Internet pregledniku ne otvori pdf dokument, već Vam javi poruku "Please wait" pohranite PDF dokument na disk na svojem računalu pa ga tada otvorite. Naime, Ugovor i Zahtjev su interaktivni dokumenti (može se upisivati direktno u njih) pa ih neki internet preglednici ne prepoznaju.

Za sva pitanja i nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju.

 

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.